2013. június 8., szombat

Mesetrápiás képzés szeptembertől!                        Az Oktatási Hivatal által akkreditált
               60 órás meseterápiás továbbképzési program

A személyiség komplex fejlesztése a Kincskereső Meseterápiás Módszerrel - meseelemző képzés (I. blokk)


A Lelki Egészségvédő Alapítvány szervezésében Meseelemző tanúsítványt adó akkreditált 60 órás továbbképzési program  indul 2013 őszi félévétől.
Oktatási Hivatal által a Nyilvántartási száma: 957/40/2013

A továbbképzés célcsoportja: pedagógus, pszichológus, gyógypedagógus, logopédus, kollégiumi nevelő, szociálpedagógus, fejlesztő pedagógus, mentálhigiéniás szakemberek

A továbbképzés célja: A tanfolyam sajátélményen keresztül – elméleti ismeretek kíséretével – kívánja megismertetni a résztvevőkkel a Dr. Antalfai Márta által kidolgozott Kincskereső Meseterápiás Módszerre épülő személyiségfejlesztő program elméletét és gyakorlatát, valamint hatótényezőit. A módszer segítséget nyújt a mesékben őrzött évezredes kincsek, azaz a személyiségünk mélyén rejlő örök értékek újrafelfedezéséhez. A mesék útmutatásai alapján megismerkedünk az egyes fejlődési szakaszokkal együtt járó életfeladatok sikeres megoldási módjaival. A tanfolyamon a résztvevők elsajátíthatják a mesék analitikus pszichológiai megközelítését, megismerkedhetnek a mesében megjelenő archaikus képekkel, szimbólumokkal, archetípusokkal, jungi személyiségfunkciókkal. A képzés folyamán áttekintjük a női és férfi személyiségfejlődés állomásait, az egyes szakaszokban felmerülő fő problematikákat, kríziseket, a lehetséges megoldási módokat és a lehetséges negatív kimeneteleket. Megismerkedhetnek az egyes személyiségfejlődési szakaszokhoz tartozó mesékkel és mesekategóriákkal, valamint ezek terápiás felhasználásával, az elakadások feloldásának „mesés” lehetőségeivel.  A képzés során a mesék asztrálmítoszi megközelítésével is foglalkozunk: miként befolyásolja a természet, az évkör a pszichés működésünket, a befelé és kifelé fordulásunkat, a fejlődési ciklusainkat.  A képzés folyamán elsajátítható a mesék terápiás felhasználásnak elmélete és gyakorlata, a módszer speciális hatótényezői.  Az önismeret fejlesztésével járul hozzá a nevelők és pedagógusok, illetve a segítő foglalkozásúak személyiségének kiteljesedéséhez, identitásuk megerősödéséhez. 

A képzés specifikuma, hogy mind gyerekekkel, mind serdülőkkel és felnőttekkel végzett mentálhigiénés, pedagógiai és terápiás munkában felhasználható módszert ad a kezükbe.
A tanfolyam elvégzői tanúsítványt kapnak, amely arra jogosít, hogy saját szakmájukon és munkaterületükön belül alkalmazzák az elsajátított meseterápia módszerét.
A továbbképzés összóraszáma: 60 óra
Az oktatás időtartama: 2 félév. Mindkét félévben 6 képzési alkalom.
            Időpontok: 2013. szept. 7., okt. 12., nov. 09., nov. 30. és 2014. jan. 17.
                Minden alkalommal 10:00 – 17: 00
A képzés költsége: 57 000 Ft / félév, mely tartalmazza a felhasznált anyagok, eszközök, oktatási segédeszközök árát és a vizsgadíjat is.
Az oktatás formája: tanfolyami oktatás

Az oktatás helyszíne: Lelki Egészségvédő Alapítvány, www.lelkiegeszsegert.hu

A teljesítés feltételei:
·         részvétel a teljes óraszám 90%-n;
·         négy otthoni esszé megírása megadott témákban;
·         év végi szóbeli vizsga teljesítése;

·         40 óra szupervízió, melynek tartalma: egy saját szakmai hatáskörön belül, adott eset (gyermek vagy felnőtt egyéni vagy csoportos) terápiás kezelése a Kincskereső Meseterápiás Módszerrel. Az esetről írásos beszámoló készítése a szóbeli vizsgát követő egy éven belül

Nincsenek megjegyzések: